Zlatibor se nalazi u jugozapadnoj Srbiji i pripada Zlatiborskom okrugu, tj. opštini Čajetina. Prostorno je ograničen kremenskom kotlinom i planinom Tarom na severozapadu, planinom Murtenicom na jugoistoku, dolinom reke Sušice na severu i rekom Uvac na jugu.

Dužina Zlatibora je 55 km, a širina 22 km, tako da planina zahvata površinu od 1.016 km2. Zlatibor pripada grupi starovlaških planina, dinarskog pravca pružanja. U svom sastavu sadrži pretežno „zelene stene“ – serpentine. Pored serpentina preovlađuje krečnjak, usled čega postoji 98 pećina i 44 jame. Najpoznatije pećine u predelu Zlatibora su Rakovička pećina i pećina Stopića, koja predstavlja i najveći oblik kraškog reljefa.

Zlatibor je talasasta planinska visoravan na oko 1.000 m nadmorske visine, bogata bujnim pašnjacima, bistrim planinskim rečicama i potocima. U značajnoj meri pokriven je borovim, jelovim i smrčevim šumama. Najviši vrhovi su: Tornik (1.496 m), Brijac na Murtenici (1.462 m) i Čigota (1.422 m).

Zlatibor je bogat i rečnim tokovima. Južnim delom teče snažna reka Uvac sa dubokim koritom i veoma lepim kanjonima. Ispod severozapadnih ogranaka Murtenice, iz Carevog Polja izvire Crni Rzav i teče centralnim delom zlatiborske visoravni. Istočnom granicom teče Veliki Rzav, dok severnim delom planine protiče reka Sušica. Na Zlatiboru postoje i dva veštačka jezera: Veliko veštačko jezero u Ribnici, na reci Crni Rzav i manje jezero u samom centru turističkog naselja Zlatibor, napravljeno za turističke potrebe.

Klima Zlatibora ima karakteristike subplaninske klime koju odlikuju duge i hladne zime i topla leta sa svežijim večerima. Najtoplije je u avgustu kada je prosečna temperatura 17,9 ºC stepeni. Srednje temperature tokom zime kreću se od -4,8 ºC do 2,8 ºC. Prosečan broj dana pod snežnim pokrivačem je 114,2, što predstavlja pogodnost za skijanje tokom zimskog perioda. Sneg pada u proseku 64,5 dana godišnje.

Za zvanični početak turizma na Zlatiboru smatra se dolazak kralja Aleksandra Obrenovića na Kulaševac 1893. godine, kada je kraj i dobio ime –“Kraljeve vode“.